dagboek fietspadenstichting

Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

02 juli 2014

Netwerk natuurfietspaden groeit

De voorpublicatie in 1976 van een eerste natuurpad tussen de Noordzee en de Duitse Grens gaf in 1985 de impuls voor het (in 1987) tot stand komen van een nationaal netwerk van fietsvakantieroutes.
Vanwege de belangen van deelnemende organisaties, vanwege de tijdsdruk en vanwege de beperkte onderzoeksmogelijkheden toentertijd moest de veldkennis van een handvol kenners plus een aantal "expedities" de basis vormen voor een netwerk dat niet alleen werd beschreven maar ook langzamerhand bewegwijzerd.
Inmiddels kennen we allemaal de LF-routes, en aangevuld met de latere knooppuntroutes is de situatie voor recreatieve fietsers in deze kleine veertig jaar drastisch verbeterd.

Wanneer echter de droom van toen tegen het licht van de nieuwe onderzoekmogelijkheden wordt gehouden, met onder andere streetview, dan zijn er meer en andere mogelijkheden om door vergeten landstreken te trekken. Nog minder autoverkeer, zelfs in Rotterdam en de verdere Randstad, en meer landschappelijke verrassingen, bijvoorbeeld de Westerwoldse Aa, de Overijsselse en de Brabantse kanalen en de verrassende Hollandse Laagten.

Hier een kaartje dat het allemaal illustreert, en dat daadwerkelijk gebruikt kan worden om mee te gaan fietsen.

26 november 2010

Natuurfietspaden (NF-paden) gaan online

Veel mensen hebben NF-paden al leren waarderen door de Landelijke Fietsatlas, of door de dunne lijntjes in het kaartdeel van de adressengids van Vrienden op de Fiets.
Natuurfietspaden zijn paden of routes zonder doorgaand autoverkeer. Het lijkt een open deur, maar gebruikers van bewegwijzerde routes ervaren al decennia dat de bedenkers van die routes hier en daar te snel tevreden zijn. NF-paden zijn gewoon het beste wat op fietsgebied mogelijk is, en wij dagen onze routemakers voortdurend uit om trajecten die vorig jaar het beste waren, steeds weer te actualiseren door nieuwe paden en verkeersmaatregelen in het tracé te verwerken.

Scheveningen Spanderswoud weergeven op een grotere kaart
Van de Noordzee naar de Duitse grens is al 35 jaar een topper, en nu in 2018 de fietsbrug bij Nigtevecht wordt gerealiseerd, dan is deze NF-route zonder twijfel de mooiste vakantieroute van Nederland.
Veranderingen die worden verwacht: de situatie voor fietsers in Soesterberg na verplaatsing van het militaire luchtbaartmuseum is nog niet bekend. Zie voor varianten verder de kaarten.


Spanderswoud Winterswijk weergeven op een grotere kaart
Om te downloaden: eerst vergroting aanklikken (linksonder de kaart) en dan in het nieuwe venster rechtsboven Weergeven in Google Earth. Het kml-bestand dat dan wordt gedownload, kan met gpxvisualizer geconverteerd worden naar de meeste gangbare gps-formaten om de route onderweg bij je te hebben en te zien waar je bent. Veel fietsplezier!

02 juli 2008

nieuwe weblog over Utrecht

Fietsen in de provincie Utrecht moet ook leuker worden.
Als de bewegwijzering in september gereed is, moet je via knooppuntroutes tussen de Waddenzee, door Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland en de Noordzee bordjes kunnen volgen.

Utrecht heeft nog wel een paar problemen, zoals de reconstructie van de A2 en onbekendheid met Noordhollandse knooppunten op de provinciegrens. Via een nieuwe weblog willen wij u op de hoogte houden.

17 mei 2008

Gooise vereniging wil nieuwe paden maken


Ondanks een teruglopend ledental wil de Fietspadenvereniging Gooi en Eemland weer nieuwe paden aanleggen, volgens de toelichting bij het jaarverslag. De overdracht van het beheer van bestaande paden heeft tot lagere financiële lasten geleid, zodat er een bescheiden budget overblijft.
Op 21 mei komen de leden bij elkaar in Het Trefpunt in Bussum. Waar nieuwe fietspaden komen, hangt niet alleen af van de visie van het bestuur maar ook van terreinbeheerders met wie overeenkomsten kunnen worden afgesloten.

15 mei 2008

Fietsknooppunten rond Amsterdam

Rond Amsterdam is recent een wegwijzernetwerk neergezet. Verrassend zijn de routes wel: als je van de rustige Nesserlaan naar het fietspad langs de museumspoorlijn in Amstelveen wilt, moet je het fietspad binnendoor negeren en via de lawaaiïge Bovenkerkerweg wordt je omgeleid langs de Van Hattumweg en door de nieuwbouwwijk Legmeer naar de Legmeerdijk.
Echt op het verkeerde been wordt je gezet door de gesubsidieerde plattegrond van Cito die in de winkel ligt, waarop allerlei klassiek bewegwijzerde routes binnen de ringweg spontaan een nieuw tracé hebben gekregen en bovendien zonder uitleg als onderdeel van het knooppuntennet worden gepresenteerd.

Bij het IJveer achter het Centraal Station komt dan wel een gecorrigeerde plattegrond met uitleg, die zou je dus ook op de andere knooppunten moeten tegenkomen, met een uitleg voor beide richtingen - en Cito moet maar snel een herdruk maken...
virtueel knooppunt IJveer: de broodnodige uitleg bij het IJveer

Van de door de ANWB wegens bouwplannen al vijf jaar omgelegde LF20-route vind je een nieuw fantasie-tracé op diezelfde kaart - niemand heeft de moeite genomen om even te gaan kijken.
Wij zagen in de alternatieve knooppuntenkaart van Buijten en Schipperheijn gelegenheid om onze plannen voor nieuwe fietspaden in de regio onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Klik op de link voorbeeldregio! Want goede fietsverbindingen tussen de recreatiegebieden aan de stadsrand moeten er gewoon komen..

Fietsroutes van lopende band niet zo goed


Het fietsknooppuntennetwerk groeit als een breiwerkje met gelijkmatige steken; straks kun je als fietser overal in de buurt komen langs knooppuntroutes. Er verschijnen al digitale routeplanners, dus kaarten zijn ook minder nodig. Hoewel?

Wanneer een kaart een route weergeeft over een onverharde weg, dan denk je dat er intussen wel verharding zal zijn, of dat de bodem tenminste stabiel en hard is.

Het knooppuntennet Veluwe heeft me al vaker verrast door de diversiteit van wegen die voor recreatieve fietsers geschikt worden geacht; daaronder ook bochtige stukken zandpad met een helling en mulle gedeeltes. Goed voor een salto!
Ook de Veldhoefweg bij Nijkerk, inmiddels niet alleen knooppuntenroute maar ook al opgenomen in een ANWB-rondrit nieuwe stijl (dus langs knooppuntenroutes) is een zandpad. Maar dan van het zwaardere soort, al begin mei is meer dan een kilometer alleen lopend naast de fiets te overwinnen.

Als die Recreatiegemeenschap Veluwe wil dat je nooit meer terugkomt, dan moeten ze hun fietspaden-bv vooral laten sluimeren.
De dadendwang om steeds dezelfde steekjes te maken in het breiwerk, mazen van gelijke grootte in het netwerk, maakt goede kaarten steeds noodzakelijker. Die kunnen je waarschuwen tegen slecht of ontbrekend wegdek, tegen doorgaand autoverkeer en andere ongein.
Laten we snel echte fietspaden aanleggen en dan nieuwe knooppuntnetwerken bedenken!

28 januari 2008

Wachten op week negen..


Op 18 september gaven we aan dat Arnhem fietstoeristisch veel te bieden heeft - maar dat verharding hier en daar ontbreekt op routes die onder de A12 door naar nationaal park de Hoge Veluwe aansluiten.
De viaducten liggen er al 47 jaar, maar pas met populair worden van fietsen met versnellingen en met stille hulpmotoren ligt het echt voor de hand om de spectaculaire natuurwaarden van de Gelderse hoofdstad ook aan fietsers te gaan vermarkten. Niet alleen de eigen bevolking natuurlijk, maar ook de gasten van hotels en campings komen de berg op (en af) als de voorzieningen bruikbaar zijn.
Ons voorstel: geen geld voor. Wij een aanbieding gedaan om het zelf te doen, gemeente akkoord. Nog even met stadsbeheer profielen en materialen doornemen. En toen... bleek er een pot compensatiegroen te bestaan, waaruit ook vergroting van de belevingswaarde van bestaand groen betaald kan worden. Een onderzoek naar de hele padenstructuur rond Warnsborn en Maasbergen wordt nu uit die pot betaald, met de bedoeling een voorstel te doen welke paden (nog meer) verhard kunnen worden om een toeristisch optimaal resultaat te boeken. Het voorstel moet in week negen door B&W behandeld worden...
De tunnel onder de A12 is een van onze te volgen locaties en heeft een aparte weblog.