Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

29 november 2007

Topografische fietspaden

Vijfentwintig jaar nadat we het eerste autoluwe fietsnetwerk publiceerden op topografische kaarten, toen nog onder het merk Dwarsstap, en vijftien jaar nadat ons door de heer Geudeke van de Topografische Dienst in Emmen werd uitgelegd dat topografische kaarten in opdracht van defensie werden gemaakt en het inventariseren van fietspaden niet onder hun opdracht viel, zie je toch steeds meer fietspaden op sommige topografische kaarten verschijnen.
Veel gegevens zijn inmiddels wel bekend bij dit nu onder het kadaster vallende overheidsbedrijf, maar bijna niemand slaagt erin ze goed te interpreteren. Zo heb ik "fietskaarten" gezien waarop slechts een fractie van de paden als zodanig was gemarkeerd.
Toch gaat de ontwikkeling nu snel: een voor Rijkswaterstaat (!) gemaakte topografische kaart had al bijna alle paden, al was nog een vijftien procent als gewone weg aangeduid.
De serieuze aantallen topografische kaarten die altijd aan fietsers en wandelaars zijn verkocht, mochten na ruim honderd jaar ook wel eens leiden tot redactionele belangstelling voor de niet-militaire gebruiker - zelfs als die gebruiker geen overheidspersoon is..

09 november 2007

Hart voor de Heuvelrug - alleen de fietsroute is vergeten


Fietspad op Zeisterspoor in de Biltse Duinen
De Heel de Heuvelrugroute was het vlaggeschip van de projecten om groene verbindingen in de Utrechtse Heuvelrug te herstellen. Je zou denken dat die route dan ook profijt heeft van de herverkaveling van defensieterreinen waar natuurclaims op liggen, zoals Soesterberg. De herverkaveling schept mogelijkheden om recreatie en natuur dichter bij elkaar te brengen, en om fietsers of wandelaars van ecologische verbindingen te laten profiteren. Maar de reconstructieplannen laten de fietser juist langer naast de N237 rijden, want de groene corridor bij Soesterberg wordt versmald en voor een fietspad ter hoogte van het viaduct is geen plaats meer. Kijk maar op de provinciale website.
Ons kaartje toont de huidige verbinding tussen de Biltse Duinen en de doorgaande paden naar het nationaal park Utrechtse Heuvelrug. Die verbinding kan wel beter, maar mag toch niet slechter worden? Om toch de lange lawaaizone langs de N237 te vermijden, overwegen we nu om een stukje Zeist in te gaan, door recent opgeofferde bosgebieden. Zie het verkende traject door Zeist.

07 november 2007

Meer maatwerk: uw regio ook?

Het aardige van een knelpuntennet in de vorm van internetlinks naar de knelpunten is de lenigheid ervan: de publicatie blijft intact en actueel.
Ommissies kunnen worden aangevuld, discussie wordt verwerkt om een haalbaar streefbeeld te kunnen presenteren.

De bedoeling is natuurlijk om de formule over de rest van Nederland uit te rollen, om te beginnen het midden en westen van Nederland.
Abonnees en meelezers van onze weblog worden van harte uitgenodigd om de mogelijkheden voor hun eigen regio met ons te bespreken.
Wat je zelf kunt, doe je zelf - en voor de rest zijn verschillende oplossingen mogelijk.

02 november 2007

Discussie over knelpunten

De nieuwe knelpuntenblog van Amsterdam blijkt wel discussie gaande te maken, maar niet via de weblog. Mensen sturen een mailtje om adhesie te betuigen, vragen te stellen, standpunten naar voren te brengen enzovoort.
Ook prima, al had ik liever openbare discussie gehad, dan weet je wie wat zegt.

Sommige gesprekken hebben betrekking op het wel of niet opnemen van knelpunten.
Zulke discussies wil ik in ieder geval verslaan op de fietsdiscussieamsterdam.blogspot.com. Daar kunnen dus onderwerpen opduiken die niet op de kaart staan, maar bijvoorbeeld wel in gemeentelijke plannen voorkomen.