Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

02 juli 2014

Netwerk natuurfietspaden groeit

De voorpublicatie in 1976 van een eerste natuurpad tussen de Noordzee en de Duitse Grens gaf in 1985 de impuls voor het (in 1987) tot stand komen van een nationaal netwerk van fietsvakantieroutes.
Vanwege de belangen van deelnemende organisaties, vanwege de tijdsdruk en vanwege de beperkte onderzoeksmogelijkheden toentertijd moest de veldkennis van een handvol kenners plus een aantal "expedities" de basis vormen voor een netwerk dat niet alleen werd beschreven maar ook langzamerhand bewegwijzerd.
Inmiddels kennen we allemaal de LF-routes, en aangevuld met de latere knooppuntroutes is de situatie voor recreatieve fietsers in deze kleine veertig jaar drastisch verbeterd.

Wanneer echter de droom van toen tegen het licht van de nieuwe onderzoekmogelijkheden wordt gehouden, met onder andere streetview, dan zijn er meer en andere mogelijkheden om door vergeten landstreken te trekken. Nog minder autoverkeer, zelfs in Rotterdam en de verdere Randstad, en meer landschappelijke verrassingen, bijvoorbeeld de Westerwoldse Aa, de Overijsselse en de Brabantse kanalen en de verrassende Hollandse Laagten.

Hier een kaartje dat het allemaal illustreert, en dat daadwerkelijk gebruikt kan worden om mee te gaan fietsen.

Geen opmerkingen: