Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

20 september 2007

van A2 naar Barrière...

Zojuist gebeld door Rijkswaterstaat, die hebben me anderhalf jaar terug verteld dat de verbindingen dwars op de A2 Amsterdam-Utrecht open blijven, hoera.
Maar twee voor de recreatie belangrijke tunnels vlakbij Amsterdam gaan nu toch VIJF jaar dicht. (Voetangelweg en Winkeldijk)

We studeren al enige tijd juist op verbeteringen in de regio: de drievoudige verkeerszone A2-spoorbaan-Asd.-Rijnkanaal is een kostbare snee in het voor de recreatie van Amsterdammers zo cruciale Vechtplassengebied, en de landgoederenzone van Angstel en Gein (twee oude namen voor hetzelfde riviertje) ligt toch al ingeklemd tussen infrastructuur en afgesneden van de westelijke veenweiden en zusterrivier de Vecht.

We gaan nu maar eens bij de zandbazen inzoomen op wat er NA die vijf jaar gebeurt, want eerdere gesprekken met de provincie wezen juist in de richting dat er ook bij de overheid gezocht wordt naar recreatieve verbeteringen en compensaties, in verband met de toegenomen claims voor verkeer en woningbouw. Het kan niet zo zijn dat steeds meer mensen een steeds slechter woonklimaat krijgen...

18 september 2007

Van de VELUWE naar de RIJN

Onze club wil vooral plaatselijke initiatieven steunen. Maar daarnaast lopen we regelmatig op tegen grote zaken waar belangrijke winst voor de fietsrecreatie geboekt kan worden, waar "nog niemand op zit". Dan stappen we er zelf in.

De A12 is een van de grootste barrieres voor recreatieve fietsers in Nederland: hij doorsnijdt ons grootste en op een na grootste bosgebied.
In de Utrechtse Heuvelrug is de enige tunnel waar geen autoverkeer door gaat, geblokkeerd door een spoorbaan, dus een oplossing zal tijd kosten.
Maar de Veluwe heeft drie tunnels, waarvan er twee, ter hoogte van Nationaal Park de Hoge Veluwe, niet gebruikt worden. De paden erheen zijn versleten grindpaden, en ook voor de fietsersbond van Arnhem (het stadscentrum ligt 6 km van de ingang van het nationaal park) hebben die paden weinig prioriteit omdat met een jaarkaartprijs van een dubbeltje per dag "vooral het nationaal park zelf een barrière voor fietsers is".
Voor incidentele bezoekers en collectieve uitjes zijn de toegangsprijzen (7 euro per dag) wel een serieuze drempel, maar voor bewoners uit de omgeving, het meerendeel van de recreatieve fietsers, kan dit toch nauwelijks spelen.
Wij streven nu naar gesprekken met bestuurders in de omgeving om de toegang tot de tunnels hoger op de prioriteitenlijst te krijgen.
Bestuurders focussen nog wel eens op utilitair verkeer, maar je gaat pas fietsen als je er eerst plezier in gekregen hebt. Daar zijn goede paden met een eigen tracé voor nodig, en wel dicht bij huis. Als die er niet zijn, veranderen fietsers ook in recreatieforenzen die voor de eerste 6 kilometer liever de auto pakken.
Gelukkig voor Arnhem is in het verleden al de duurste stap gezet: de tunnels liggen er. Nu de paden nog...

04 september 2007

De Landelijke Fietsatlas gereed

192 pagina's met spiraalband en bladwijzer, schaal ca. 1:100.000 en vrijwel alle knooppuntroutes en LF-routes van Nederland, plus nog een groot aantal routesuggesties in streken waar (nog) geen bewegwijzerde routes zijn.
Het kaartbeeld is geoptimaliseerd voor fietsgemak (paden, routes, winkels, horeca, onderdak) en toeristische beleving (landschap, musea, attracties).
De informatie is zo omvangrijk dat de uitgave vooral voor de avontuurlijke fietser aantrekkelijk is: keuzen moet je zelf maken, routes optimaliseer je op grond van informatie en vermoedens, of je langs een gewone weg rijdt of door een vergeten landgoed is vaak zichtbaar op de kaart. Voor 24,90 ben je aardig onafhankelijk van andere informatiebronnen..

Vakantie-indrukken

Plattelandswegen in Drenthe zijn inderdaad vaak rustig, minder auto's dan op vrijliggende fietspaden in Amsterdamse woonwijken... Moet aan het nederzettingspatroon liggen, heel weinig bebouwing en slimme verkeerscirkulatie.
Missertje: Als je de N857 bij Papenvoort oversteekt om de Weg naar de Lagen in oostelijke richting te volgen, dan loopt die echt niet dood maar komt uit op het prachtige fietspad langs het dal van het Andersche Diep naar het Gietenerveld.

Op de Veluwe is het weer heel erg schrikken: niet de A12 is de barrière tussen de Arnhemse bossen Maasbergen, Warnsborn, Mariëndaal, camping Arnhem enz. enerzijds en de Hoge Veluwe anderzijds, maar de toevoerpaden naar de twee (!) recreatietunneltjes.
De grindvoorziening op de paden moet nog uit de jaren dertig dateren en is goed voor een eerste plaats in de categorie "slechtste fietspad" van de fietsersbond en de toeristenbond. Het ruwe terrein maakt dat de zuidelijke ingang van het nationaal park inderdaad alleen langs autowegen, dus het prettigst per auto te bereiken is. Zo gebeurt het dus ook: de paden naar de tunnels zijn door het publiek vergeten, al staat er bij de orientatietafel ter hoogte van knooppunt 45 nog een wegwijzer naar een geheimzinnig knooppunt 70..,
(meer informatie op 18 september en op de blogspot maasbergsepoort).