Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

17 mei 2008

Gooise vereniging wil nieuwe paden maken


Ondanks een teruglopend ledental wil de Fietspadenvereniging Gooi en Eemland weer nieuwe paden aanleggen, volgens de toelichting bij het jaarverslag. De overdracht van het beheer van bestaande paden heeft tot lagere financiële lasten geleid, zodat er een bescheiden budget overblijft.
Op 21 mei komen de leden bij elkaar in Het Trefpunt in Bussum. Waar nieuwe fietspaden komen, hangt niet alleen af van de visie van het bestuur maar ook van terreinbeheerders met wie overeenkomsten kunnen worden afgesloten.

15 mei 2008

Fietsknooppunten rond Amsterdam

Rond Amsterdam is recent een wegwijzernetwerk neergezet. Verrassend zijn de routes wel: als je van de rustige Nesserlaan naar het fietspad langs de museumspoorlijn in Amstelveen wilt, moet je het fietspad binnendoor negeren en via de lawaaiïge Bovenkerkerweg wordt je omgeleid langs de Van Hattumweg en door de nieuwbouwwijk Legmeer naar de Legmeerdijk.
Echt op het verkeerde been wordt je gezet door de gesubsidieerde plattegrond van Cito die in de winkel ligt, waarop allerlei klassiek bewegwijzerde routes binnen de ringweg spontaan een nieuw tracé hebben gekregen en bovendien zonder uitleg als onderdeel van het knooppuntennet worden gepresenteerd.

Bij het IJveer achter het Centraal Station komt dan wel een gecorrigeerde plattegrond met uitleg, die zou je dus ook op de andere knooppunten moeten tegenkomen, met een uitleg voor beide richtingen - en Cito moet maar snel een herdruk maken...
virtueel knooppunt IJveer: de broodnodige uitleg bij het IJveer

Van de door de ANWB wegens bouwplannen al vijf jaar omgelegde LF20-route vind je een nieuw fantasie-tracé op diezelfde kaart - niemand heeft de moeite genomen om even te gaan kijken.
Wij zagen in de alternatieve knooppuntenkaart van Buijten en Schipperheijn gelegenheid om onze plannen voor nieuwe fietspaden in de regio onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Klik op de link voorbeeldregio! Want goede fietsverbindingen tussen de recreatiegebieden aan de stadsrand moeten er gewoon komen..

Fietsroutes van lopende band niet zo goed


Het fietsknooppuntennetwerk groeit als een breiwerkje met gelijkmatige steken; straks kun je als fietser overal in de buurt komen langs knooppuntroutes. Er verschijnen al digitale routeplanners, dus kaarten zijn ook minder nodig. Hoewel?

Wanneer een kaart een route weergeeft over een onverharde weg, dan denk je dat er intussen wel verharding zal zijn, of dat de bodem tenminste stabiel en hard is.

Het knooppuntennet Veluwe heeft me al vaker verrast door de diversiteit van wegen die voor recreatieve fietsers geschikt worden geacht; daaronder ook bochtige stukken zandpad met een helling en mulle gedeeltes. Goed voor een salto!
Ook de Veldhoefweg bij Nijkerk, inmiddels niet alleen knooppuntenroute maar ook al opgenomen in een ANWB-rondrit nieuwe stijl (dus langs knooppuntenroutes) is een zandpad. Maar dan van het zwaardere soort, al begin mei is meer dan een kilometer alleen lopend naast de fiets te overwinnen.

Als die Recreatiegemeenschap Veluwe wil dat je nooit meer terugkomt, dan moeten ze hun fietspaden-bv vooral laten sluimeren.
De dadendwang om steeds dezelfde steekjes te maken in het breiwerk, mazen van gelijke grootte in het netwerk, maakt goede kaarten steeds noodzakelijker. Die kunnen je waarschuwen tegen slecht of ontbrekend wegdek, tegen doorgaand autoverkeer en andere ongein.
Laten we snel echte fietspaden aanleggen en dan nieuwe knooppuntnetwerken bedenken!