Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

28 april 2007

Nogmaals Spoorwegovergangen

Op het symposium Samen voor Natuur in Velp, vorig jaar november, vond de ANWB-directeur naar aanleiding van onze opmerking dat de Tweede Kamer geld voor 1000 km wandelpaden uittrekt, dat er dan ook geld voor "1000 km fietspaden" moet komen.

Een sympathieke reactie, waar we uiteraard blij mee zijn.

Maar het probleem zit dieper. De afgelopen 25 jaar zijn meer dan duizend spoorwegovergangen gesloten, en alleen al daarmee is veel méér dan duizend kilometer omrijden langs drukkere wegen ontstaan. De vervoersprestatie van de Nederlandse fietser is toegenomen: komt dat door al dat omrijden of omdat we fietsen steeds leuker vinden?

Het zal een toer worden om die overwegen terug te krijgen, maar het kruisen van routes voor zwaarder verkeer is de kern van de problematiek waar de fietser mee worstelt.
Er zijn duizenden kilometers fietspad die functioneel vrijwel zijn "uitgeschakeld" doordat ze doodlopen op "utilitaire voorzieningen".
Het lijkt erop dat we weinig keuze hebben, en als verkeersbeleid überhaupt zin heeft, dan moet het zo zijn dat we MEER keuze krijgen. Niet alleen van A naar B, want we willen (weer) van C naar D.
Gemeentebesturen moeten aandacht krijgen voor de behoefte aan MEER spoorwegovergangen.

Huishoudelijke zaken

Donateurs van Vrienden op de Fiets hebben al een atlasje ontvangen waarin onze contactgegevens (www.fietspadenstichting.nl) zijn opgenomen, (en een voorpublicatie van de NF-routes) maar de gegevens op de site zijn nog lang niet compleet.
In mei hebben we het eerste gesprek met Natuurmonumenten, een grondeigenaar die erg belangrijk is voor recreatie in de natuur, en eind mei of begin juni hopen we een ambtelijk deskundige van een grote gemeente bij onze doelstelling te mogen betrekken. Onze financiële brievenbus kost natuurlijk eerst geld, maar kosten voor de notaris zijn inmiddels gedekt dus het is gewoon een kwestie van tijd erin steken.
Wie de stichting wil steunen, kan dus het beste in de zomer nog even op de site terugkomen: dan is er wel een gironummer. Of nog beter, even een mailtje sturen om het oprichtingsbestuur een handje te helpen.

LAATSTE LOODJES FIETSATLAS

De lange stilte op deze blog is niet veroorzaakt door gebrek aan activiteit: integendeel is de laatste hand gelegd aan de enorme hoeveelheid informatie waar vrienden en sympatisanten van de fietspadenstichting straks in hun eigen regio hun voordeel mee kunnen doen.
We inventariseren dus alles wat als toeristisch fietspad te boek staat of nu al bruikbaar is, waardoor een kaartbeeld ontstaat waarin fietsmogelijkheden beter op elkaar aansluiten. Opengestelde landgoederen en verharde boerenpaden of vergeten weggetjes die voor autoverkeer geen doorgaande verbinding hebben, met maximaal vijf woonadressen, wegen die afgesloten zijn voor autoverkeer, wegen met afwijkende verharding, asfaltpaden, schelpenpaden, alles krijgt in principe dezelfde kleur om de samenhang zichtbaar te maken: de weg is opengesteld voor de fietswandelaar, maar doorgaand autoverkeer heeft er niets te zoeken.

Groot nieuws is de medewerking van Eurosense, een bedrijf dat luchtfoto's digitaliseert. Dit betekent dat als achtergrond van alle kaarten een gedetailleerd landschapsbeeld kan worden getoond - beter dan topografische kaarten van dezelfde schaal.

Knooppuntroutes zullen bij verschijnen, eind mei, vrijwel actueel zijn. inclusief het nieuwe netwerk van Twente (met dank aan de regio en aan het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme).
Het eerst verschijnen kaarten en atlas van Zuid-Nederland (1:60.000) en daarna de atlas van heel Nederland. Die laatste heeft nog geen onverharde wegen, maar wel alles wat nu al fietsbaar is.