Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

31 januari 2007

Robuuste campagne nodig voor recreatief fietsen

De politieke aandacht is een beetje weg bij de fietser. We fietsen terug naar de stad met de wind in de rug en merken niet dat we bij dezelfde windrichting voortaan moeilijker weer naar buiten komen. Voor de ledenwerving is daarom de slagzin bedacht:
TRAP JE TERUG NAAR DE NATUUR
Het verloren paradijs en het persoonlijk belang zijn direct in verband gebracht met de typerende zelfwerkzaamheid van de fietser: trappen! Bovendien is versterking van de natuurbeleving zo helemaal bovenaan het verlanglijstje van de recreatieve fietser gezet, waar het volgens enquetes ook thuis hoort. Dieper en langer de natuur in, de parkeerplaats en de wandelbosjes met informatiepanelen ver achter je laten, daar gaat de fietser voor, desnoods even met tegenwind...

27 januari 2007

WEBSITE IN AANBOUW

Discussie op een weblog is natuurlijk gezelliger, maar wie snel wil weten waar de fietspadenstichting voor staat, kan alvast kijken op de site van de fietspadenstichting.
Er staan nog geen flitsende plaatjes op, maar wel allerlei interessante links en lijstjes waar de fietsvrijwilliger iets mee kan. Tot zelfs onbekende fietspaden publiceren op internet...
Het prille uiterlijk van de site prikkelt misschien meteen een vrijwilliger die formulieren aan de site kan hangen om data te verzamelen en een interface om verzamelde data ook weer gebruikersvriendelijk aan te bieden...

23 januari 2007

meldpunt OVERwegen

De fiets maakt in Nederland evenveel kilometers als de trein, en de laatste jaren helpt Prorail daar een handje bij: 1/3 van alle overwegen is al opgeheven, en de locaties van de resterende overwegen worden niet verstrekt aan "niet aan het spoorbedrijf gelieerde instellingen".
Omrijden langs autowegen dus omdat de concurrent je in training houdt.
Wij willen de overwegen die er nog zijn duidelijk en voor iedereen op de kaart zetten.
Bovendien willen we een overzicht van ten onrechte verdwenen of gewoon gewenste overwegen, om als Vrienden van de Overwegen het fietsverkeer weer op gang te helpen. Overwegen, net zo nodig als Voetveren, om ongelijksoortige infrastructuur over te steken...
Meld dus locatie en status van overwegen aan overwegen@fietspadenstichting.nl

Meldpunt wegwijzernummers

Wegwijzernummers op de kaart, handig om te weten waar je bent. Helaas zijn de nummers handelswaar, en de bezitters hebben alleen langs wegen de juiste locaties. Heb je een GPS, verzamel dan nummers en locaties, wij zetten ze op de fietspadenkaart!
Via openbare bronnen hebben we een verzameling wegwijzerlocaties in opbouw die dit voorjaar al in de fietsatlas komt. Maar de nummers: help ons om die openbaar te maken!

14 januari 2007

fietsen op een bedrijventerrein?

Het platteland verandert snel. Minder koeien, meer activiteiten waar de consument op afkomt. Met de auto meestal, zeker als het geen "fietsweer" is. De boerderij wordt een weidewinkel, een tuincentrum, een pretpark, een golfbaan, of een appartementencomplex, waar maar vraag naar is. Boerderijen waren altijd al bedrijven, maar als ze veel verkeer gaan aantrekken en als bedrijfsgebouwen geen agrarisch karakter meer hoeven te hebben, dan wordt ieder agrarisch gebied een bedrijvencomplex...
Sommige
plattelandswegen konden het verkeer van een paar leveranciers en een grootafnemer nog aan, zonder voor fietsers ongeschikt te worden. Maar de recreatie op het platteland gaat dus veranderen: samen in de file naar de boer, ja gezellig...
Voor de fietser zit er niets anders op dan opnieuw eigen wegen te banen, achterlangs en binnendoor. Waar vrijliggende fietspaden nog niet op elkaar aansluiten, daar moet flink gepuzzeld worden. In west- en noord-Nederland is veel te bereiken met zelfbedieningspontjes, in combinatie met schouwpaden op dijken, langs weteringen en dergelijke.


10 januari 2007

Deltaplan fietspaden nodig

Recreatieve fietspaden zijn geen luxe, maar ze vormen een gemeenschappelijk domein waar marktwerking ons nog niet tot klassen heeft getransformeerd, een exponent van een collectieve samenleving. Al hebben we geen fietsende koningin meer, de vrijetijdsbesteding is te zeer een bindend element in de samenleving om aan de sorterende werking over te laten van aanbieders die denken in (sociaal-economische) klassen en doelgroepen. Als we elkaar niet in Thailand, niet in de Maghreb en niet bij Centerparks kunnen ontmoeten, laat het dan op de hei wezen...

04 januari 2007

Vakantieroutes op zijn Vlaams

Momenteel werkt een aantal fietsprofessionals in hoog tempo aan 2000 kilometer NatuurFietsroutes, NF-routes. Deze routes vormen een kwalitatief hoogwaardige aanvulling op het netwerk van bewegwijzerde LF-routes in Nederland en zullen in eerste instantie op fietskaarten worden afgedrukt en ook spoedig als GPS-tracks beschikbaar komen. De bedoeling is om in samenspraak met lokale wegbeheerders tot bewegwijzering te komen. In Vlaanderen bestaan naast door de overheid gesubsidieerde LF-routes ook gestickerde routes, die onderhouden worden door de initiatiefnemers van het hele Vlaamse LF-netwerk. Desnoods moet het maar op die manier.
Tot voor kort bestonden in Nederland ook onbewegwijzerde maar wel beschreven LF-routes, maar die zijn geschrapt om kosten te besparen.
De initiatiefnemers van de stichting willen niet dat daarmee gaten vallen in het netwerk van vakantiemogelijkheden in Nederland en roepen vakantiefietsers op om in eigen om gemeente, provincie en bij charitatieve instellingen en recreatieschappen te gaan pleiten alsnog een volledig netwerk vakantieroutes te bewegwijzeren. De vervallen LF-routes of de nieuwe NF-routes, daar kan per geval tussen gekozen worden.

03 januari 2007

Eerst studeren, dan plannen maken..

Als fietser begin je natuurlijk altijd bij ontbrekende verbindingen en vervelende wegvakken. Maar een plan heb je pas wanneer je weet waar je over praat. Wat staat er in het provinciale fietspadenplan, wat wil de gemeente, wie is de eigenaar en hoe wordt de grond gebruikt, hoeveel mensen gaan het pad gebruiken, wat zijn de technische opties, wat gaat het kosten, wie zou mee willen helpen, enzovoort. In april moet er een redelijke vraagbaak op internet staan maar plaatselijke dingen moet je toch zelf uitzoeken.
Misschien praat je wel over meerdere paden: voor de continuïteit moet je dan denken aan een vaste kern mensen met uiteenlopende specialiteiten die elkaar aanvullen. Een vereniging of zo..

02 januari 2007

Overheid zit te wachten op initiatieven van fietsers

Fietspadenplannen worden door provincies gemaakt. Aanlegplannen die in zulke plannen passen, krijgen subsidie. Maar gemeentes komen zelden met plannen die over hun eigen grenzen heen gaan, en veel provincies hebben recreatieschappen die alleen wandelbosjes en parkeerplaatsen beheren. Alleen gebieden die een fietspadvereniging hebben (gehad), hebben een recreatieschap met een brede visie. Burgers die niet zelf plannen maken en promoten, doen zichzelf dus tekort.
En dan is er tegenwoordig ook nog geld van de Europese Unie voor de aanleg van fietspaden - daar wordt in Frankrijk, Spanje en Itali├ź al druk gebruik van gemaakt...
Kijk maar eens op www.greenwaysforeurope.org

Betere fietskaarten maken we zelf

Met een GPS kun je een track schrijven, om vast te leggen waar fietspaden precies liggen. In de opmerkingen zet je wat voor pad het is, en hoe het heet.
Via Google Maps kun je die informatie voor alle gebruikers zichtbaar maken. Hebben we geen handige medeblogger die ons kan helpen om die informatie makkelijk te uploaden naar de website van de stichting?
Dan helpen we tegelijk recreanten op pad waar de topografische dienst al honderd jaar in gebreke blijft, en informeren we gemeenten en vrijwilligers over de plaatselijke mogelijkheden.
Onverharde paden en gewenste verbindingen kunnen we zo ook op de kaart krijgen...