Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

08 oktober 2007

Wandelpad: fietsers bij gedogen!

Van Amsterdam naar Nijmegen is natuurlijk een flink eind, maar het was een mooie dag.
Dan ga je natuurlijk niet dwars door stedelijk gebied, maar net bovenlangs Utrecht.
O ja, en zoveel uur in de lawaaizones levert een blijvende gehoorstoornis op, dus je zoekt wegen zonder continuverkeer.
Langs Angstel, Rijnkanaal, Vecht, Waterleidingkanaal, Noorderpark, Voordorp en Uithof lukt aardig, maar dan komt de Oude Rijn. Tot aan de Langbroekerwetering is er geen alternatief voor het tot "voetpad" verklaarde Jaagpad, en helaas is de verharding 5 tot 10 cm gezakt ten opzichte van de vele smalle bruggetjes. Nederland is het enige land waar jaagpaden opzettelijk fietsvrij worden gemaakt...
Gelukkig zijn de meeste wandelaars vriendelijker dan hun belangenorganisaties; een officieel onderbord "fietsers bij gedogen" zou beide partijen duidelijker bepalen bij de correcte omgang met een te smalle aanleg van een ook voor fietswandelaars vitale verbinding.
Want natuurlijk moet de fietser dan stoppen in de berm: het snelheidsverschil mag nooit meer zijn dan 5 km per uur. Op zulke paden moet trouwens een tegemoetkomende wandelaar ook voor een andere wandelaar de berm in: het pad is sowieso te smal.

Eigenlijk is het een zaak voor de Tweede Kamer: het verkeersbord "Wandelpad" kan alleen een verbod inhouden als er een nevenrijbaan voor fietsers is. Ze zijn even breed, en het minimaliseren van snelheidsverschillen is meer een kwestie van rijvaardigheid dan van natuurwetten.

Grappig waar de wegbeheerder na het plaatsen van borden zelf jarenlang afwezig is, dat weggebruikers de feitelijke ordehandhavers worden - en plaatselijke wandelaars dan lachend toegeven ter plekke zelf ook regelmatig te fietsen!

1 opmerking:

Anoniem zei

zeer interessant, bedankt