Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

08 oktober 2007

Tentakels van het motorverkeer in Sneek

Terwijl veel gemeentes zich beijveren om in het kader van fietsknooppunten hun bebouwde kom langs de groenst mogelijke route te ontsluiten kom je het stedelijk gebied van Sneek binnen langs autowegen. Tenminste als je je door het knooppuntennet laat leiden.
Bij het passeren van de gemeentegrens met IJlst kiest de bewegwijzering vanuit het Sneekerpad niet een van de vele paadjes door het park (er blijven er genoeg over voor ander langzaam verkeer) maar via de rondweg van Tinga ga je alsnog naar de N354 - terwijl je juist bent omgereden via IJlst om dat soort fratsen te voorkomen.
Het is geen vergissing maar beleid, want ook in het noorden wordt de Leeuwarderkade langs de Zwette (grotendeels al fietspad) niet benut, maar wordt je naar de Leeuwarderweg gestuurd. Wanneer je ervan uitgaat dat hier toch een vriendelijke gedachte achter moet zitten, hoe past die dan in het concept van de knooppuntenroutes?
Voor een stad die toch wel bezoekwaardig is per fiets (maar alleen langs andere routes) kun je alleen maar hopen dat de gesuggereerde routes slechts voorlopig zijn, in afwachting van een kleine reconstructie waarmee de situatie nog beter wordt dan die informeel al was..

Geen opmerkingen: