Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

23 januari 2007

meldpunt OVERwegen

De fiets maakt in Nederland evenveel kilometers als de trein, en de laatste jaren helpt Prorail daar een handje bij: 1/3 van alle overwegen is al opgeheven, en de locaties van de resterende overwegen worden niet verstrekt aan "niet aan het spoorbedrijf gelieerde instellingen".
Omrijden langs autowegen dus omdat de concurrent je in training houdt.
Wij willen de overwegen die er nog zijn duidelijk en voor iedereen op de kaart zetten.
Bovendien willen we een overzicht van ten onrechte verdwenen of gewoon gewenste overwegen, om als Vrienden van de Overwegen het fietsverkeer weer op gang te helpen. Overwegen, net zo nodig als Voetveren, om ongelijksoortige infrastructuur over te steken...
Meld dus locatie en status van overwegen aan overwegen@fietspadenstichting.nl

Geen opmerkingen: