Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

10 januari 2007

Deltaplan fietspaden nodig

Recreatieve fietspaden zijn geen luxe, maar ze vormen een gemeenschappelijk domein waar marktwerking ons nog niet tot klassen heeft getransformeerd, een exponent van een collectieve samenleving. Al hebben we geen fietsende koningin meer, de vrijetijdsbesteding is te zeer een bindend element in de samenleving om aan de sorterende werking over te laten van aanbieders die denken in (sociaal-economische) klassen en doelgroepen. Als we elkaar niet in Thailand, niet in de Maghreb en niet bij Centerparks kunnen ontmoeten, laat het dan op de hei wezen...

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Een mooi pleidooi, maar wie gaat dat betalen? De staat, de leden, genereuse stichtingen voor natuurbeleving en integratie?

FW zei

Vergeet niet dat door particulieren aangelegde paden tot 20 keer zo goedkoop zijn als wat overheden in hun budgetten hebben staan. Die ze dan inderdaad voor een aanzienlijk percentage niet besteden, ja.
Als je nagaat dat de vier miljoen leden van natuurbeschermingsclubs hun geld graag besteed zien voor openstelling, dan is er met een meterprijs van bijvoorbeeld 15 euro echt wel draagvlak voor een "deltaplan". Het is alleen nooit gemaakt, en voor de uitvoering heb je een "waakhond" nodig.

Anoniem zei

Een integraal fietspadenplan zou heel goed zijn. De autowegen rond Amsterdam veroorzaken rare omwegen voor fietspaden en de toegangen tot de recreatiegebieden zijn soms op de gekste manieren weggestopt. Je moet via ondoorgrondelijke omwegen door een bedrijventerrein of je moet een stoep opfietsen. Volgens mij was de provincie twee jaar geleden bezig om een plan te maken dat de toe- en doorgankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden vanuit bevolkingskernen moest verbeteren. Ik heb er sindsdien niet meer van gehoord, degene die het bij de provincie trok is bij de reorganisatie boventallig geworden...

FW zei

Ik ken Amsterdam ook het best, maar heb genoeg informatie dat het overal in de Randstad zo is.
Voorlopig zijn wij nog ondertallig, maar als de stichting gaat publiceren dan hoop ik dat er veel vrijwilligers komen. Met deskundigheid en motivatie komt het geld er ook wel wanneer je aan de weg timmert en draagvlak aantoont..