Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

04 september 2007

Vakantie-indrukken

Plattelandswegen in Drenthe zijn inderdaad vaak rustig, minder auto's dan op vrijliggende fietspaden in Amsterdamse woonwijken... Moet aan het nederzettingspatroon liggen, heel weinig bebouwing en slimme verkeerscirkulatie.
Missertje: Als je de N857 bij Papenvoort oversteekt om de Weg naar de Lagen in oostelijke richting te volgen, dan loopt die echt niet dood maar komt uit op het prachtige fietspad langs het dal van het Andersche Diep naar het Gietenerveld.

Op de Veluwe is het weer heel erg schrikken: niet de A12 is de barrière tussen de Arnhemse bossen Maasbergen, Warnsborn, Mariëndaal, camping Arnhem enz. enerzijds en de Hoge Veluwe anderzijds, maar de toevoerpaden naar de twee (!) recreatietunneltjes.
De grindvoorziening op de paden moet nog uit de jaren dertig dateren en is goed voor een eerste plaats in de categorie "slechtste fietspad" van de fietsersbond en de toeristenbond. Het ruwe terrein maakt dat de zuidelijke ingang van het nationaal park inderdaad alleen langs autowegen, dus het prettigst per auto te bereiken is. Zo gebeurt het dus ook: de paden naar de tunnels zijn door het publiek vergeten, al staat er bij de orientatietafel ter hoogte van knooppunt 45 nog een wegwijzer naar een geheimzinnig knooppunt 70..,
(meer informatie op 18 september en op de blogspot maasbergsepoort).

Geen opmerkingen: