Discussie over de aanleg van recreatieve fietspaden op initiatief van fietsers

28 april 2007

LAATSTE LOODJES FIETSATLAS

De lange stilte op deze blog is niet veroorzaakt door gebrek aan activiteit: integendeel is de laatste hand gelegd aan de enorme hoeveelheid informatie waar vrienden en sympatisanten van de fietspadenstichting straks in hun eigen regio hun voordeel mee kunnen doen.
We inventariseren dus alles wat als toeristisch fietspad te boek staat of nu al bruikbaar is, waardoor een kaartbeeld ontstaat waarin fietsmogelijkheden beter op elkaar aansluiten. Opengestelde landgoederen en verharde boerenpaden of vergeten weggetjes die voor autoverkeer geen doorgaande verbinding hebben, met maximaal vijf woonadressen, wegen die afgesloten zijn voor autoverkeer, wegen met afwijkende verharding, asfaltpaden, schelpenpaden, alles krijgt in principe dezelfde kleur om de samenhang zichtbaar te maken: de weg is opengesteld voor de fietswandelaar, maar doorgaand autoverkeer heeft er niets te zoeken.

Groot nieuws is de medewerking van Eurosense, een bedrijf dat luchtfoto's digitaliseert. Dit betekent dat als achtergrond van alle kaarten een gedetailleerd landschapsbeeld kan worden getoond - beter dan topografische kaarten van dezelfde schaal.

Knooppuntroutes zullen bij verschijnen, eind mei, vrijwel actueel zijn. inclusief het nieuwe netwerk van Twente (met dank aan de regio en aan het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme).
Het eerst verschijnen kaarten en atlas van Zuid-Nederland (1:60.000) en daarna de atlas van heel Nederland. Die laatste heeft nog geen onverharde wegen, maar wel alles wat nu al fietsbaar is.

Geen opmerkingen: